Jihočeská televize

Jsme televize a zpravodajský
server vašeho kraje

Hlavní menu

Ekonomika

Dukovany a Temelín patří mezi bezpečné podniky

České Budějovice, publikováno 07.11.2017, autor: Marek Sviták , Jiří Bydžovský

JE Temelín | Autor: archiv

České jaderné elektrárny jsou bezpečným podnikem. Potvrdily to několikadenní kontroly Státního úřadu inspekce práce v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Začátkem listopadu ČEZ převzal ocenění „Bezpečný podnik“ a následující tři rok může tento prestižní titul užívat. Dukovany získaly prestižní ocenění již posedmé, mladší Temelín popáté. Titul Bezpečný podnik vydává Státní úřad inspekce práce na tři roky.

Tým inspektorů z Oblastního inspektorátů práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu od dubna prověřoval funkčnost systém a dodržování nastavených pravidel bezpečnosti ochrany a zdraví při práci. „Funkčnost systému řízení bezpečnosti práci sami pravidelně ověřujeme. Nezávislé audity nám navíc pomáhají. Přinášejí totiž doporučení na další zlepšení, která omezují rizika a přispívají k tomu, že máme bezpečné elektrárny pro naše zaměstnance, dodavatele i okolí,“ řekl o ocenění ředitel útvaru bezpečnost a jaderná příprava personálu divize jaderná energetika Roman Havlín. 
Rozsáhlé prověrky řízení systému BOZP v největších českých zdrojích elektřiny skončily v září. Inspektoři se při nich zaměřovali na elektrická, zdvihací, plynová a tlaková zařízení, dopravní prostředky, výrobní a provozní zařízení, stavební činnost a na prevenci závažných havárií. Aktuálně se v České republice prokazuje platným osvědčením celkem 85 firem, které nastavenými pravidly v oblasti bezpečnosti práce přispívají ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

Fotogalerie

JE Temelín | Autor: archiv

Diskuse k článku