Jihočeská televize

Jsme televize a zpravodajský
server vašeho kraje

Hlavní menu

Ekonomika

Město Písek radí zábavnou formou jak a proč třídit odpady

České Budějovice, publikováno 16.01.2018, autor: TZ, Jiří Bydžovský

Autor: MÚ Písek

„Průvodce tříděním odpadu v Písku“ je název nové brožury, kterou město vydalo ve spolupráci se společností EKO-KOM. Písečané ji zdarma dostali do svých poštovních schránek na sklonku loňského roku.

„Písek patří k městům s propracovaným a efektivním systémem třídění odpadů,“ říká Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí. „Za poslední dvě desítky let jsme zavedli celou řadu opatření jejichž výsledkem bylo zajistit informovanost a motivovat lidi ke třídění odpadů.“
Obyvatelé města mají k dispozici 147 stanovišť s nádobami na separovaný odpad v pohodlné dochozí vzdálenosti od svých domů a bytů. Vedle toho mohou využít některého ze sedmi sběrných dvorů. I tak vyprodukuje průměrný Písečan zhruba 140 kg komunálního odpadu ročně. Což znamená stále dostatečný prostor pro zlepšování. „Najdou se jednotlivci, kteří dosud třídění neřešili a neřeší. Buď proto, že je to nezajímá, nebo si myslí, že takový odpad stejně skončí na skládce. Doufáme, že se nám je podaří touto brožurkou třeba i prostřednictvím jejich dětí či vnuků oslovit,“ doufá Miloslav Šatra.
Průvodce seznamuje s odpadovým hospodářstvím města. Občané zjistí, jak mohou ovlivnit množství odpadu, co lze a jak třídit, jakým způsobem probíhá svoz a zpracování odpadu a dočtou se i o dalším využití vytříděných komodit. Nechybí ani zajímavosti. Publikace je přehledná, barevná, plná názorných obrázků a jednoduchých schémat tak, aby zaujala i nejmladší čtenáře.
Město Písek za brožuru v nákladu 14 322 výtisků včetně distribuce zaplatilo bezmála 80 tisíc korun. „Zatím jsme zaznamenali několik pozitivních ohlasů. Největším odměnou pro nás bude, pokud se podaří přesvědčit touto cestou další lidi k tomu, aby začali třídit nebo třídili více než dosud,“ dodává vedoucí odboru.

Fotogalerie

Autor: MÚ Písek

Diskuse k článku