Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity probíhá studentská soutěž

Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se ve čtvrtek konala studentská vědecká konference. Letos už popatnácté. Své projekty tu prezentovali studenti bakalářských a magisterských oborů. V pátek pak byla konference určená studentům doktorského studia.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - O studentskou soutěž, kterou organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, je každý rok velký zájem. Na konferenci se hlásí desítky studentů, kteří tu předvedousvé vědecké, odborné i prezentační dovednosti. Cílem této akce je umožnit studentům, aby si vyzkoušeli prezentovat své práce před publikem a odbornou porotou. Pro některé to může být i generální zkouška na obhajoby u státních závěrečných zkoušek.“ říká děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Dagmar Škodová Parmová.

Studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů představovali své projekty odborné komisi. Ta pak posoudila kvalitu jejich prezentace a podle nasbíraných bodů vyhlásila vítěze. „V porotě máme naše akademické pracovníky – docenty, profesory, odborné asistenty a pak také odborníky z praxe. Ti mohou vnést určitý praktický pohled na ty problematiky, které naši studenti řeší. A někdy se stane, že si i vyberou šikovného budoucího absolventa.“ dodává děkanka.

Soutěž byla rozdělena do čtyř sekcí.Ty se týkaly ekonomiky, financí a účetnictví, informatiky a řízení malých a středních podniků. Vítězové jednotlivých sekcí pak získali věcné ceny. „Přihlásila jsem se z toho důvodu, že jsem si chtěla vyzkoušet obhajobu diplomové práce nanečisto a zároveň si zkusit diskomfort vystupování před ostatními lidmi.“ říká studentka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Michaela Šebístková.

V pátek pak konference pokračovala, ale byla nesoutěžní. Zúčastnili se jí studentidoktorského programu, kteří své práce prezentovali v angličtině.

Autor: Lucie Mašková

Související články

Pomoc mamince v boji s rakovinou

Iva Adamcová je zdravotní sestřička pracující na urgentním příjmu v českobudějovické nemocnici. Ve 24. týdnu těhotenství jí našli zhoubný nádor v prsu. Okamžitě tak prodělala čtyři dávky chemoterapie. I když před pár dny porodila krásného zdravého ch...

NÁVŠTĚVNOST JIHOČESKÉHO KRAJE ROSTE

Zájem turistů o návštěvu jižních Čech stále roste. Potvrzují to data z veřejné databáze Českého statistického úřadu. Téměř 1,7 milionů návštěvníků strávilo v roce 2023 na jihu Čech více než 4,5 milionů nocí. Průměrně pak necelé 3 noci za pobyt.