• Jižní čechy
  • Aktuálně
  • Krimi
  • Ekonomika
  • Politika
  • Sport
  • Doprava
  • Volný čas
  • Soutěže

Stavba obchvatu Dolní Lhoty na Jindřichohradecku je téměř ve své polovině

Výstavba obchvatu Dolní Lhoty v úseku mezi obcemi Stráž nad Nežárkou a Lásenice je přibližně ve své polovině. Stavba, která byla slavnostně zahájena 24. srpna 2021, by měla být uvedena do provozu v srpnu příštího roku.

2647 m dlouhá nová silnice vzniká na katastrálním území Stráže nad Nežárkou a obcí Příbraz a Dolní Lhota. Komunikace je součástí silničního tahu ve směru České Budějovice–Třeboň–Jindřichův Hradec–Pelhřimov–Humpolec, kde kříží dálnici D1. Zároveň je po ní vedena mezinárodní silnice E49, která z Třeboně odbočuje k hraničnímu přechodu Halámky směrem do Rakouska a do Vídně, a E551 směřující dále přes Humpolec na Havlíčkův Brod. Intenzita dopravy je proto vysoká.

„Když se v roce 2007 otevřel obchvat okolo Stráže, mělo to pro naše město veliký význam, protože to přineslo zklidnění provozu a tím pádem i větší bezpečnost. A něco podobného očekáváme i od budoucího obchvatu kolem Dolní Lhoty,“ říká starosta Stráže nad Nežárkou Jiří Krupička.

V roce 2021 na stavbě probíhaly zejména zemní práce, práce na přeložkách inženýrských sítí či budování spodní stavby mostu. „V současné době se provádí betonáž mostní konstrukce,“ říká ředitelka Správy České Budějovice ŘSD. Plánovaná trasa se musí vyhnout stávající křižovatce se silnicí I/34. Výškové řešení je přizpůsobeno napojení jak na začátku, tak i na konci přeložky. Návrh trasy vychází z nutnosti překlenout stávající údolí před Dolní Lhotou a naopak úrovňově se napojit na navrženou křižovatku s II/153.

„V současné době Ředitelství silnic a dálnic Správa České Budějovice má své gesci pět staveb, které probíhají na území Jihočeského kraje. Je to stavba Dolní Lhoty, pak je to obchvat Chýnova a pak jsou to tři úseky dálnice D3. Je to obchvat Českých Budějovic, který se sestává z dvou úseků a pak je to ten navazující úsek D3 311 úsek po Kaplici nádraží. Z těchto všech pěti staveb je obchvat Dolní Lhoty tou nejmenší a téměř nejjednodušší stavbou v rámci všech probíhajících staveb,“ vysvětluje Hrušková.

„Je to jedna z našich základních priorit, aby se stavěly nové obchvaty obcí a tohleto je jeden z nich, kteří se daří rychle realizovat, je to relativně krátký úsek, ale na tom úseku poměrně důležitý a jsem velmi rád, že tam ta stavba probíhá dobře,“ říká hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. „Doprava je stále intenzivnější a v Dolní Lhotě žijí převážně starší lidé, kteří využívají autobusové zastávky po obou stranách toho hlavního tahu a pro některé je v dnešní době velice složité tu silnici bezpečně přejít. Takže na obchvat se už samozřejmě těšíme,“ říká starosta Jiří Krupička.

Uvedení obchvatu do provozu je v plánu příští rok v srpnu. Stavba, jejíž náklady činí 250 milionů korun, bude probíhat převážně mimo stávající komunikace. Výjimku tvoří pouze výstavba napojení na začátku a konci trasy, kde je doprava převedena na provizorní objížďky.

Autor: Kateřina Hálová

Související články