• Jižní čechy
  • Aktuálně
  • Krimi
  • Ekonomika
  • Politika
  • Sport
  • Doprava
  • Volný čas
  • Soutěže

Poskytování dotací z rozpočtu města

V tomto článku se podíváme na dotace poskytované z rozpočtu města České Budějovice. Jejich cílem je podporovat aktivity v různých oblastech. Dotace jsou poskytovány formou grantů nebo příspěvků.

 

Město České Budějovice má aktuálně vyhlášenou celou řadu dotačních programů. Ať už jde o oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, sportu, volnočasových aktivit, životního prostředí nebo sociální oblast. „Dotační tituly mají podnítit iniciativu jak spolků, tak i jednotlivých občanů zapojit se do života tady v Českých Budějovicích. Lidé už jsou na to zvyklí a my jsme se snažili ty stabilní dotační tituly ještě trošku obohatit o nové aspekty.“ říká primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová.

Jen do konce ledna mohou do dotačního programu navázaného na kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury 2028 podat svou žádost pořadatelé v oblasti kultury a to na tvorbu nových či rozvoj existujících projektů. „Už od 1. února budou právě vypsané dotační tituly, které se týkají aktivit volnočasových, pro naše děti, podpora školek a jeslí pro děti do šesti let a další aktivity, které se týkají činnosti seniorských spolků či ochrany přírody. Takže je nutné si žádosti v únoru podat.“ dodává primátorka.

Letošní novinka je v oblasti sportu. Jde o dotace do příměstských táborů, které se týkají právě sportovních aktivit. „Je možné se přihlásit s programy na příměstské tábory, kde se budou spolu mísit děti ze sportovních klubů a ostatní děti. Město na tuto novinku vyčlenilo půl milionu korun.“ upřesňuje Parmová.

Zájemcio dotaci musí splnit konkrétní podmínky daného dotačního programu. Žádosti je možné podávat elektronicky. „To podání je online a když bude někdo potřebovat poradit, jak správně formálně tu žádost podat, tak se můžou přijít zeptat. Máme zde na magistrátu k tomu vždy vyčleněné příslušné administrativní síly a ty velmi rády poradí.“ říká primátorka.

Celková alokovaná částka dotací pro letošní rok je přes 50 miliónů korun. Veškeré informace, potřebné pro podávání žádostí o dotace, jsou žadatelům k dispozici na webových stránkách města.

 

Autor: Lucie Mašková

Související články

Další kopáči vltavínů dopadeni

V lokalitě Nesmeň na Českobudějovicku, která je rájem pro nelegální kopání vltavínů, se policejním psovodům podařilo přímo při činu nachytat člověka, který se chtěl tímto způsobem obohatit.